LAK \

Aujourd'hui Samedi 28.11.2020 jusqu’à 8h00 du matin

Eischen Boone / Kolen / Lejosne 691 485 111
Bettembourg Clinique vétérinaire 52 13 13
Christnach Lintner 26 87 06 03

Aujourd'hui Samedi 28.11.2020  à partir de 8h00 du matin

Diekirch ( Fridhaff ) Cabinet vétérinaire 26 80 07 95
Remich Gitzinger 621 522 428
Esch / Alzette Lemaire 26 55 06 67
Bereldange Clinique vétérinaire 33 40 33 1

Dimanche 29.11.2020  à partir de 8h00 du matin

Bereldange Clinique vétérinaire 33 40 33 1
Bettembourg Clinique vétérinaire 52 13 13
Berdorf Clinique vétérinaire 79 90 92
Wiltz Voisin / Vanderheyden 26 95 33 66